1. 1.
  Aşka Sevdalanma

  Can verme sakın aşka aşk afeti candır
  Aşk afeti can olduğu meşhuru cihandır

  Sakın isteme sevdayı gam aşkta her an
  Kim istedi sevdayı gamlı aşk ziyandır

  Her ebrulu güzel elinde bir hançeri hûn-riz
  Her zülfü siyah yanında bir zehirli yılandır

  Yahşi görünür yüzleri güzellerin ammâ
  Yahşi nazar ettikte sevdaları yamandır

  Aşk içre azap olduğu bilirem kim
  Her kimseki âşıktır işi ah u figandır
  Yâd etme güzel gözlülerin merdüm-i çeşmin
  Merdüm deyip aldanma kim içtikleri kandır

  Ger derse Fuzûlî ki güzellerde vefa var
  Aldanma ki şair sözü elbette yalandır.
  ... birbilinmeyenlidenklem