1. 1.
    Bir birimi 450 gram dengindeki ağırlık ölçüsü.
    ... hepinizi sevmiyorum