1. .
    munis bir veteran, latif bir gozlemcidir. vakanuvislik kurumunun feshinden beri garb i sarkta rast gelinmemis bir manzume, bir aruz, bir cerendir.
    1 ... shreddinger