1. .
  Fukara kulların arzıhal kıldı
  Ahvaller ziyade perişan oldu
  Masumlar mektepte okumaz oldu
  Masumlar duasın alın efendim

  Mektebin önünde ahır yapıldı
  Hep okuyan sıbyan geri çevrildi
  Etme diyenlerin evi yıkıldı
  Bunun ilacını görün efendim

  Yiyiciler akçe ister cereme
  Verilen malımız gelmez kaleme
  Perişanlık şayi oldu aleme
  Kullarına imdad kılın efendim

  Akşam olur yiyiciler derilir
  Fukara kulların kusurun bulur
  Haftada hem üçyüz kuruşun alur
  Keyfiyet halimiz bilin efendim

  Silahdar yazmağa tertip olundu
  Gitmeyenler için defter verildi
  Üçyüzden ziyade kulun soyuldu
  Reaya ahvalin bilin efendim

  Yetmiş kadar adam mahbus bulundu
  Nice bigünahlar zahimdar oldu
  Mütevelli imam sebebi oldu
  Kulların ahvalin bilin efendim

  Yetmiş adem ile ihzar olundu
  Reaya kulların hali bilindi
  Üç kimse üstüne hüccet olundu
  Halimize merhamet kılın efendim

  Kara Molla Oğlu araya girdi
  Altı kese akçaya halas buldu
  Reayaya cebren salyane oldu
  Bize olan zulmü bilin efendim

  Otuz kese akça tecrim olundu
  Beş çifti olanın ikisi kaldı
  Akbet Deveci Osman belasın buldu
  Sairin hakkından gelin efendim

  Reaya kulların çektiler gücün
  imam adam gönderdi töhmet içün
  Devletli Beyfendimizin başıyçün
  Tezkiye edin de sorun efendim

  Niş gibi kal'anın fethini kıldın
  Koymadın küffardan intikam aldın
  Alemde gazilik şöhretin buldun
  Kulların intikamın alın efendim

  Kusurum afvinle eyle inayet
  Hafiften tarihi düştü hidayet
  Yoktur keremine asla nihayet
  Mehemmed biçare kulun efendim *
  ... mulayim