1. 1.
  nietzsche'ye göre dinler bu dünyanın ve insanın anlamını yok eden ve değerini düşüren kavramlardır. ünlü sözü olan "tanrı öldü" derken aslında insanın değerini ve anlamını tekrar kazanması adına hristiyanlığın ve diğer dinlerin tanrılarının ölmesi gerektiğini savunmuştu.

  ahlak ise friedrich'e göre topluma dayatılan işe yaramaz kurallar bütünüdür; insanları koyun sürüsü gibi bir arada tutmaya çalışan kişilerin eseridir. bundan dolayı ahlakın insan doğasına aykırı olduğuna inanır.

  "dekadans ise nietzsche'nin nihilizme giden yolda daha çok çöküş belirtileri olarak gördüğü tutumların bütünüdür." (nietzsche' de yaşama sorunu, süleyman örnek)

  ayrıca "ahlak alanında dekadans vücudu, içgüdüleri, duyuları hakir görmek, bütün bunlara karşı olmak ve imsanın biyolojik gerçeklerinin bastırılması şeklinde tezahür eder." (s. 93)

  "ne pahasına olursa olsun akılcılık; aydınlık, soğuk, dikkatli, bilinçli, içgüdüsüz yaşamın , içgüdülere karşı direnen yaşamın kendisi yalnızca bir hastalıktır. içgüdülerle savaşmak zorunda olmak-budur dekadansın formülü: yaşam yükseldiği sürece, mutluluk eşittir içgüdü." (f. nietzsche, putların batışı)
  1 -2 ... mithranin yemini
 2. 2.
  Yok diyor demesine ama nietzsche nin yorumlaması düz mantık ile çözümlenemiyor.

  Niçeye göre çoğu şeyi belirleyen güçlü olan. Yani biz güçlü olanların koyduğu kuralları yaşıyoruz. O yüzden güçlü olan iyi olandır der niçe abimiz. Çünkü sen onun koyduğu kuralları yaşarsın ve doğruyu o bilirsin. O yüzden tüm bildiğin doğrular hikayeden ibaret der nihilist abimiz.

  Aslına bakarsak tam olarak böyle demiyor bunu ben yorumladım. Ama kendisinin bahsettiği bir güç olayı var hep önemli olanın güç olduğunu söyler. Olayın iç kısmı biraz bu yani, her şeyi belirleyen güçse tek gerçek vardır o da güç. Geriye kalanlar onun oluşturduklarından ibarettir.
  ... keyf kahyasi