1. 1.
    Elektrofilik aromatik yer değiştirme tepkimesi olarak da bilinir. Benzen halkasına envai çeşit molekül bağlanması hususunda elzem olması hasebiyle organik kimyanın temelini oluşturur.

    friedel craft açillemesi
    1 ... yazar x