1. 1.
    fransız ihtilalinin getirdiği özgürlük,eşitlik vb. kavramları hala kavrayamamış olmaktır.
    2 ... luckysperm