1. .
    (bkz: fransa sivasspora bile gol atamaz)*
    ... shadowofdonkey