1. 1.
    Bu bölgeler daha çok eski Fransa sömürge alanlarını kapsamakta olup, bu bölgelerde yaklaşık 3 milyon kişi yaşamaktadır. Bu bölgeler 1894 yılından bu yana Denizaşırı Bakanlığı (Ministère de l’Outre-mer) kontrolü altında olup, bu bakanlık 1710 yılında bu yana var olan Sömürge Bakanlığı'nın (Bureau des Colonies) devamı olarak oluşturulmuştur. Bakanlık faaliyetleri belli dönemlerde farklı bakanlıklar ile birleştirilmiş ya da Bakanlık veya Devlet sekreterliği düzeyinde yürütülmüş olsa da, 2012 yılından bu yana yeniden tek başına bir bakanlık olarak işlerini yürütmektedir.
    1 ... tenete