1. 1.
  1789 devrimi.
  1787'den başlayarak 1799'a kadar değişik aşamalardan geçerek devam eden devrimci harekettir.
  fransa'daki eski rejime son vermiş, avrupa tarihinde de yeni bi çağ başlatmıştır.
  devrimi oluşturan etkenler türlü türlü olsa da, ana hatlarıyla:
  1-fransa'daki yaşam koşullarının giderek kötüleşmesi
  2-gelişmekte olan burjuvazinin başka ülkedekilerden daha sistemli bir biçimde siyasal iktidarın dışında tutulması.
  3-köylülerin, üzerlerinde ağır bir yük oluşturan çağ dışı feodal sisteme duyduğu tepkinin güçlenmesi.
  4-toplumsal ve siyasal reformu savunan düşünürlerin fransa'da başka yerlere göre daha yaygın bir etki uyandırması.
  5-fransa'nın amerikan bağımsızlık savaşı'na sağladığı mali ve askeri destek yüzünden devletin iflasın eşiğine gelmesi.*
  (bkz: bastille)
  2 ... cikarinbeniburdan
 2. 2.
  özgürlük, eşitlik, kardeşlik ilkelerini kendine yol gösterici edinmiş ve daha sonra bayrağının üç rengiylede bu üç ilkeyi eşleştirmiş devrimdir. fransa bayrağındaki mavi özgürlüğü, beyaz eşitliği, kırmızıda kardeşliği simgelemektedir.
  ... panstar
 3. 3.
  osmanlıda ıslahat fermanı, gülhane hattı hümayunu, birinci meşrutiyet ve ikinci meşrutiyet in ilan edilmesinin sebebi olan orta cağın kapanıp yeni çağın başlamasına neden olan milliyetçilik akımıdır.
  ... hasnicktir
 4. 4.
  Demokrasi kavramını yaygınlaştıran devrim.
  1 -1 ... sulh
 5. 5.
  özgürlük, eşitlik gibi kavramların, veda hutbesinin hiçe sayılarak ilk defa gündeme gelindiği yolundaki dünyanın en büyük yalanlarından biri olma kulvarında ilk sırada boy gösteren kavramdır.
  2 -3 ... liber libera
 6. 6.
  dünya tarihini değiştiren, avrupadan çıkmış tek iyi olaydır. ancak bu ihtilali ateistlerin yapması ihtilale olan bakışı değiştirmiş, laikliğin yanlış anlaşılmasını sağlamıştır.
  -2 ... tctakip
 7. 7.
  kendi çocuklarını yiyen devrimlerdendir.
  -1 ... zaknafien
 8. 8.
  ingilizcesi french revolution olan devrim.
  -1 ... soyle-boyle
 9. 9.
  kapitalizmin siyasal ve ekonomik bir sistem olarak dünyaya hakim olmaya çalıştığı 3.ihtilal. ilki yüzyıl önce ingiltere'De-1648- DiĞERi iSE 1776'da amerika birleşik devletlerinde olmuştur. burjuvazinin ulusçıuluk anlayışını tüm milletlere empoze ettiği devrimdir. devrimdir çünkü feodalizme karşı gerçekleştirilmiştir. üretim sistemini ileri taşıyacak olan kapitalizm iktidara gelmiştir. fakat kapitalizmin asıl iktidara gelmesi 1815 yıllındaki ayaklanmalar sonucunda olmuştur.
  1 -1 ... kisil
 10. 10.
  romantik * edebiyat hareketinin tetikçisidir.
  ... ziplayan pigme