1. 1.
    şaşırmadığımız durumdur. boykot edlmeli ve türkiyedeki distiribütörlüğü kapatılmalıdır.
    -2 ... kursadneferi