1. 1.
    Eğer bir fotonun taşıdığı enerji , çarptığı yüzeyin bağlanma enerjisinden büyükse emildiği atomun elektronu kopar. bu elektron kopma olayına ise fotoelektrik olay denir. buradaki fotonun enerjisi ise E = h.f formülü ile bulunur.
    ... aiur
  2. 2.
    albert einstein'ın açıklığa kavuşturduğu ve kendisine nobel kazandıran fizik konusu.
    1 ... hubel