1. 1.
    güçsüz olan tiptir. gercek erkekler demir dövüyor falan.
    ... erectof