1. 1.
    ekonomide önceliklerin fayda sağladığı yönündeki görüş.

    türkiye'deki ispatı:

    ankara ego: erken gelen oturur.
    ... peyderpey