1. 1.
    taşınmak, köpek yıkamak, hızını alamayıp kurutmak, daha da beteri tüylerini taramak, yeni evde yerleşmeye çalışmak gibi eylemleri içinde barındıran her türlü hede.
    1 ... aritra