1. 1.
    Platon bilgiyi doxa ve sofia olarak ikiye ayırdıktan sonra;
    bu bilgilerin ardına düşen farklı iki anlayışta insan tanımı yapar.
    Bu dünyanın aldatıcı bilgileri*peşinde koşan filodoks*ve
    gerçek bilgiyi arayan filozof.*
    ... meister writer