1. 1.
  yüzüklerin efendisi - padişah ül halka

  rocco in italy - cenabetül kafirùn ali
  2 -1 ... posion
 2. 2.
  >Ölü ozanlar derneği - cemiyet-ül şuara-i müteveffa

  >Temel içgüdü - insiyak-ı esasi

  >Nihavend mucize - nihavend mucize

  >Fight club - teşekkül ün sille tokat

  >Dünyalar savaşı - harb-ul cihanat

  >Çılgın sekreter jale - nâ uslu defterdar jale

  >Afrofit* - macun-u padişah

  >Matrix - hayal^ül cebir

  >Superman - adem ul fevkal beşer

  >Pretty woman - hususi avrat

  >21 grams - .016 okka

  >Million dollar baby - yüz akçelik sibyan

  >Godfather- şahbaba

  >Uçakta panik- tayyarede hezeyan

  >Terminatör - deccal

  >On üçüncü cuma - onüçüncü pazar.

  >Spiderman - haşeret-ül adem.

  >Bruce almighty - summe ha$a!

  >Star wars - silsiletü'l harb-i sitare

  >The phantom menace - fesat-ı hayali

  >Attack of the clones - taarruzü'l adem-i sahte

  >Revenge of the sith - intikamü'l sultan-ı siyahi

  >A new hope - ümid-i cedid

  >The empire strikes back - binaenaleyh hücumü'l devlet-i muazzam

  >The return of the jedi - avdetü'l fedai-i kuvvet

  >Pariste son tango - şehr-i frenkte nihai raksü'l cenubi Amerika

  >Sin city- şehr-i kufran

  >Kuzuların sessizliği - sükunet-i cemaat_ul kuzu

  >Zor ölüm 1 - zahmet-ul vefat 1

  >Zor ölüm 2 - zahmet-ul vefat 2

  >Çildirtan kadin - bint-el haram

  >Vanilla sky - baharat yolu

  >Yüzüklerin efendisi - padişah ül halka

  >On iki kızgın adam - düşeş adem el hasbinallah velimevlekil

  >I know what you did last summer - malumat-ı eylem-i nevbahar geçmiş zaman

  >olur ki

  >2001a space oddysey - 1495 feza seyahatnamesi.

  >Pulp fiction - hikayet-ül abes

  >Titanic - tekne-i devasaiye

  >Braveheart - ecnebi kara murat

  >Pi - rakkam-i tesadufiye

  >Heat - hararet

  >Contact - irtibat-i mahsusa

  >Der untergang - hezimet-i kostok

  >Apollo 13 - teyyare-i melanetiye

  >Kill bill - meft-ül bill

  >Fantastic 4 - car-ı harikulade

  >Dört nikah bir cenaze- chari izdivaç yek mevta

  >Alias - avrad-ül cemiyet-i hafiye

  >Csi miami - ecnebistan mekan-ül vaka-ı tahlil tespit muhakeme

  >Sex and the city - zifaf ve şehir (avrad-ül edeb yoksuni)

  >House - hekim-i arsız

  >Charlie's angels - tövbe estağfurullah

  >Whose the boss - idare-i muamma

  >Medium - batını avrad

  >Towering inferno - burc-ül cehennem


  (bkz: alınteri değil copy paste)
  7 -4 ... arjen robben
 3. 3.
  the talented mr ripley - *
  1 ... zargana