bugün

Antik Filistinliler ya da Filistler MÖ 12. yüzyılda, israiloğulları ile yaklaşık olarak aynı dönemde Filistin'e yerleşmiş ve bölgeye bugünkü ismini vermiş olan Ege kökenli (ve hatta belki Grek) bir halktır.
Kitabı Mukaddes'e göre Kaftor'dan (muhtemelen Girit) gelmişlerdir.

Bir Deniz Kavmi olan Filistinliler MÖ 1190'da Antik Mısır'ı işgal ettiler. Mısırlılar tarafından geri püskürtülünce Filistin'in güney sahilinde, bugünkü Tel Aviv-Yafa arasındaki Joppa denilen bölgeye yerleştiler.

bölgede 5 şehirden oluşan bir konfederasyon (Pentapolis) kurdular. Bu şehirler Gazze, Aşkelon, Aşdod, Gat ve Ekron'du.

Filistler tarih içerisinde zamanla araplaştılar.
"biz aslında girit muhaciriyiz, gözlerime bakarsan hafif bir yeşil hare var"..
çoğu islam coğrafyasındaki halk gibi onlar da arabın iğrenç kültüründen nasibini almıştır. diğer bir acı örneği de mısır'ın asli halkı kıptilerdir.
Yalnız o Filistler ile su anki Filistinliler aynı değil be pampa.

Şu anki Filistinliler islami Fetihler ile Müslüman olan Yahudi ve Samiriyeliler ile Araplardan oluşan karma bir topluluk.
güncel Önemli Başlıklar