1. 1.
    bluevelve ustanın en doğru tespitlerinden olup, doğru bir önermedir.
    2 ... der meister