1. 1.
    Dikkat ceken bir sorunsaldir.

    Selam ve duvaaa ile.
    ... templier