bu konuda fikrin mi var? buraya entry ekle. üye ol
 1. 1.
  filistinde yaşayan kürtlerdir.

  israil'li tarihçi: Filistin'de 400 bin Kürt var
  MOSKOVA - Rusya’da yayın yapan Ortadoğu Enstitüsü için “israil’in etnik haritası: tarihi problemler ve gelişme problemleri” başlıklı bir yazı kaleme alan Yahudi tarihçi Vladimir (Velvl) Chernin Filistin’de yaşayan Kürtlerin demografik yapısı konusunda önemli rakamlar vererek bunların kimliklerinin korunmasının önemine değindi.

  Doğu Bilimler Akademisi Kürdoloji bölümü doktoru Nador Maseki Filistin’de 400 bin kürdün yaşadığı bilgisinin Kürtler için yeni olduğu dikkat çekti.

  Gürcistan’da yayın yapan Kurd. Ge sitesinde makalesinde Yahudi tarihçi Nador Chernin Kürtlerin Filistin’deki yerleşim yerlerinin somut haritasını veriyor. Yazara göre eski Filistin ve israil, Araplar çoğunlukta olsa bile farklı etnik yapıların yoğun olduğu bir coğrafyaydı.

  Arap bölgesindeki etnik kimliğini hafızasında taşıyan farklı etnik kimliklerin de olduğunu belirten Cherni’n makalesinde şöyle diyor:

  “Bu bölgede Arap olmayan ve tarihini etnik kimliğini hafızasında tutan halklarda var; Hintliler, Afganlar, Farslar ve Gürcüler gibi. Hatta Arap Müslüman topluluğu bile Arap Eretz boyutuyla tek tip değil. Bazı Araplar dedeleri göçmen olan ve iç örgütlenmelerini sürdüren Bedwi aşiretleriydi ki bunlar önemli bir dönem Yahudilerin yanında yer aldılar ve halen israil ordusunda gönüllü askerlik yapanlar var.

  israil içinde 100 binden fazla Kürt yaşıyor. Fakat iudiya ve Zamara (Judea and Samaria Area) bölgelerinde yani batıdaki iordan ırmağı bölgesinde 400 bin civarında yerli Kürt yaşıyor. Karmê dağının üstündeki Abê el-Xîca ve Galîleya Nimz vadisindeki Kaûkab köyü yerlilerini tümü Kürt. Yine Hevronê yerlilerinin dörtte biri Kürt. Onlar orta çağdan beri orada yaşıyorlar.”

  Yazar Selahattin Eyubi’nin karizmasının Kürtlerin isimlerini korumalarına yol açtığını belirtiyor. Ona göre israil Kürtler dâhil bu etnik yapıların Araplaşmasını önlemeli ve kendi kimlikleriyle varlıklarını sürdürmeleri sağlamalıdır.

  Yazarın kompozisyondaki asıl tema ise Arapların hızla arttığını israil’in bunu Yahudi göçüyle dengelemeye çalıştığı halde yetersiz kaldığını ve bunun israil devleti için tehdit oluşturduğunu öne sürüyor. Buna çözüm olarak da Arap olmayan etnik kimliklerin korunması gerektiğini belirterek şöyle diyor: “israil Arap olmayan her etnik gruba ilişkin özel bir politika oluşturursa; Arapların dışında büyük bir Müslüman topluluk oluşabilir… Eğer israil iudi ve Zamara’yı işgal etme kararına varırsa Arap yada Yahudi olmayan bu topluluklara demokratik devlet çerçevesinde israil vatandaşlığı verebilir…”

  KÜRDOLOJi BÖLÜMÜ: BiLGiLER TEYiT EDiLMESi GEREKiYOR

  Konu hakkında Kurd.ge sitesi için bir yazı kaleme alan Doğu Bilimler Akademisi Kürdoloji bölümü doktoru Nador Maseki bununla ilgili bilgilerin yeni olduğun ancak bunun araştırılması ve gerekli diyalogun oluşturulması gerektiğini belirtiyor.

  Maseki değerlendirmeleri şöyle: “Bugüne kadar Kürt basınında israil’e göç eden Kürdistanlı Yahudiler kast edilerek Yahudi Kürtlerin dilini iyi konuştuğu ve kültürün koruduğundan söz edilirdi. Bunlar hakkında verilen bilgilerde nüfusları 200 bin olarak gösterilirdi. Ancak bir süre önce bir Kürt sitesinde Berham Halil Surici adlı yazar istanbul’da karşılaştığı bir Kürt kadının Kürtçeyi iyi konuştuğunu ve kendisinin Filistin Kürdü olduğunu iddia etti. Suruci ısrarla o kadında Kürtçe bilen yada başka ülkelerden Filistin’e göç eden Araplardan olabileceğini söylemiş. Ama kadın hiçbir yerden göç edip gelmediklerini ve Filistin’in yerli Kürtleri olduğunda ısrar etmiş. Hatta Gazze’de çok sayıda Kürt olduğunu iddia ederek buların Haznevi şeyh ailesinden olan Kurmanc Kürtler olduğunu iddia ediyormuş. Tabiî ki Suruci’nin bu yazısını okuduğumuzda ilk olarak Kürtlerin kendilerini abarttığını ve kadınların maddi bir çıkar sağlama ya çalıştığını da düşünebiliriz. Ancak bu bilgiler yeni de olsa Kürt basının israil ve Filistin’deki Kürtlere basit yaklaştığını düşünüyorum… Bunların araştırılması ve eğer doğruysa kendileriyle gerekli kültürel ve eğitsel diyalog oluşturulması için çaba sarf edilmelidir.”
  1 -3 ... ihsansan