1. 1.
  teknik olarak filistin değil israil. zira kutsal kitaplara bakarsak;

  tevrat - yaratılış 17:8
  bir yabancı olarak yaşadığın toprakları, bütün Kenan ülkesini sonsuza dek mülkünüz olmak üzere sana ve soyuna vereceğim. onların tanrısı olacağım.

  kuran - maide 20-26
  20
  Ve Hz. Musâ kavmine şöyle demişti; "Ey kavmim! Allah’ın sizin üzerinizdeki nimetini, içinizden peygamberler kıldığını ve sizi hükümdarlar yaptığını ve âlemlerden hiç birine vermediği şeyi size verdiğini hatırlayın!
  21
  "Ey kavmim! Allah’ın sizin için farz kıldığı kutsal yere girin ve (düşmandan kaçıp) arkanıza dönmeyin. işte o zaman hüsrana uğrayanların haline dönersiniz."
  22
  Dediler ki, "Ey Mûsâ! Şüphesiz orada zorba bir kavim var. Muhakkak ki biz, onlar oradan çıkıncaya kadar asla oraya girmeyiz. Eğer oradan çıkarlarsa, o zaman elbette biz oraya gireriz."
  23
  Allah’ın kendilerine nimet verdiği, korkanların arasından iki adam şöyle dedi; "Onların üzerlerine kapıdan girin, böylece oradan (kapıdan) girdiğiniz zaman muhakkak ki siz gâlip gelirsiniz. Eğer mü’minseniz, artık Allah’a tevekkül edin (Allah’a güvenin)."
  24
  (Onlar); "Ey Mûsâ, muhakkak ki biz onlar orada olduğu sürece ebediyen, asla oraya girmeyiz. Artık Sen ve Rabb'in gidin, böylece ikiniz savaşın, biz mutlaka burada otururuz." dediler.
  25
  (Hz. Mûsa) Dedi ki; "Ey Rabb’im! Muhakkak ki ben, kendimden ve kardeşimden başkasına sahip değilim. Artık fâsık kavimle bizim aramızı ayır."
  26
  Allah (cc.) buyurdu ki; "Artık muhakkak ki orası onlara kırk yıl haram kılınmıştır (yasaklanmıştır). Onlar yeryüzünde şaşkın dolaşacaklar. Sen artık fâsık kavim için üzülme!"

  kuran - şuara 52-60
  52
  Ve Musa (A.S)’a “Kullarım ile gece yola çık. Muhakkak ki siz, takip edilecek olanlarsınız.” diye vahyettik
  53
  Bunun üzerine firavun, şehirlere toplayıcılar gönderdi.
  54
  Ve muhakkak ki bunlar, gerçekten (sayıları) az olan küçük bir grup.
  55
  Ve muhakkak ki onlar, gerçekten bizi çok öfkelendiren (bize karşı çok öfke duyan) (bir toplum).
  56
  Ve muhakkak ki biz, gerçekten sakınılan (korkulan) bir topluluğuz.
  57
  Böylece Biz, onları (firavun ve kavmini) bahçelerden ve pınarlardan çıkardık.
  58
  Ve hazinelerden ve kerim (ikram edilmiş, yüksek) makamlardan (çıkardık).
  59
  işte böylece onlara (onların ülkesine), israiloğulları’nı varis kıldık.
  60
  Böylece doğuya doğru (Kızıldeniz’e doğru), onların peşine düştüler.

  şimdi çıkıp o topraklar müslümanların demek inandığın kitapta yazanın aksini söylemek değil mi?
  ... crossd
 2. 2.
  surelerin gerisinde bir şey yok konu ile ilgili zira sureler içindeki ayetlerde konu bütünlüğü genelde yoktur kuran'da. sonradan toplanıp sıraya dizilmesinde yaşanan sıkıntılar...

  merak edenler surelerin tümünü okuyabilir;
  http://www.kuranmeali.org/kuran/maide-suresi/
  http://www.kuranmeali.org/kuran/suara-suresi/
  ... crossd