1. 1.
  türkçe de en çok karıştırılan konulardan birisidir. kendi arasında öznesine ve nesnesine göre olmak üzere 2 ye ayrılır.
  a)öznesine göre çatı: (-l,-n,-ş)kendi arasında 4 e ayrılır.
  a1)etken: gerçek özne* alır. "-l,-n,-ş" ekleirini almaz.
  a2)edilgen: sözde özne alır ya da hiç özne almaz. işi yapan kişi belli değildir. "-l,-n" eklerini alır.
  a3)işteş: gerçek özne alır. işi birlikte ya da karşılıklı yapma anlamı vardır. "-ş" ekini alır.
  a4)dönüşlü: gerçek özne alır. işi yapan ve işten etkilenen kişi aynıdır. "-l,-n" eklerini alır.

  b)nesnesine göre çatı: 4 e ayırlır.
  b1)geçişli: "neyi, kimi" sorularına cevap veririler.
  b2)geçişsiz: "neyi, kimi" sorularına cevap vermezler.
  b3)ettirgen: geçişli bir eylemi "-r,-t,-dır" ekleriyle geçişlilik drecesini artırmayla oluşur.
  aç- > açtır-
  b4)oldurgan: geçişsiz bir eylemi "-r,-t,-dır" ekleriyle geçişli yapma.
  gül-> güldür-
  6 ... nil nil nil