1. 1.
    1986 yılında kurulmuş olan vakfın merkezi Ankara’dadır. Nusret Hasan Fişek’in toplum hekimliği felsefesini geliştirmesi ve uygulamalarla geliştirmesi üzerine kurulmuştur. Vakfın esas amacı; çalışan çocuklar ve kadınları topluma kazandırmaktır. Bu amaç doğrultusunda çeşitli proje çalışmaları yapılmaktadır.
    ... hepinizi sevmiyorum