1. 1.
    zamağnında lanetlenmiş olaydır.
    1 ... erectof