1. 1.
    gercek atatürkçü mumindir. kalanlati gizli fetocu piç.
    ... erectof