1. 1.
    allah a hamd ü senalar olsun ki, asla ve kat'a cehapeli degildirler...
    1 ... erectov