1. 1.
    kodeste olacaklari içindir. kafeste beslenen hayvanlar dogadakilerden daha çok yaşar.
    1 ... erectov