1. 1.
    sulalemizde olmayan tiptir. allah a şükür sulalede hep bilim adami var, ilim adamı yok.
    1 ... erectof