1. 1.
    sadece onlar değil, hapishanede bulunan herkeş kurtulur...
    1 ... erectof
  2. 2.
    Hapishanede acliktan ölurler.
    1 ... terom