1. 1.
    az bilinen gercektir.

    selam ve lanet ile.
    ... erecteo