1. 1.
    insanoğlunun cinsel anlamda ilgisine mazhar ve suiistimal için hayal sermayesi olmuş kıyafetlerdir.
    1 ... judas