1. 1.
    yadsınamaz gerçeklerden seçmedir.
    -2 ... ortambozan