1. 1.
    akpnin oyları düşünce gerçekleşmesi en yakın tarihtir.
    2 -2 ... abi50kuruslukgofretlernekadar