1. 1.
    isviçre zürih enstitüsü'nde yapılan çalışmalar tek hücreli bir terliksi hayvanın tarihsel vizyonu, donanımı ve zekasıyla daha üstün olduğunu ortaya koymuştur..
    3 -2 ... nardaninciler