1. 1.
    isviçre zürih enstitüsü'nde yapılan çalışmalar paramesyumun daha zeki bir canlı olduğunu ortaya koymuştur.
    5 ... nardaninciler