1. 1.
    fesli bunağın ıqsu, bunlarınkinin toplamından yüksektir. gerisini siz düşünün..
    3 ... nardaninciler