1. 1.
    asitler ve nötr çözeltiler ile tepkimeye girmeyen, bazlar ile tepkimeye girdiğinde pembe renk alan bir çözelti.

    baz ayracı/belirteci olarak da bilinir.
    2 -1 ... fenolftaleyn cozeltisi