1. 1.
    "Eğer, o memleketlerin halkları iman etseler ve Allah’a karşı gelmekten sakınsalardı, elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereketler (in kapılarını) açardık. Fakat onlaryalanladılar, biz de kendilerini işledikleri günahlarından dolayı yakalayıverdik. (Araf,7/96)

    "Onlardan (Mekke halkından) önce nice nesilleri helak ettiğimizi görmediler mi?Yeryüzünde size vermediğimiz imkan ve iktidarı onlara vermiştik. Onlara bol bol yağmuryağdırmıştık. Topraklarından nehirler akıttık. Sonra da günahları sebebiyle onları helak ettikve arkalarından başka bir nesil var ettik” (Enam,6/6)

    dendiği gibi hiç bir kötülük cezasız kalmaz.
    -3 ... sansyoklan