1. 1.
  inşallah o günleri de göreceğiz.

  Terör; cebir ve şiddet kullanarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle, Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasi, hukuki, sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, Devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi veya kişiler tarafından girişilecek her türlü suç teşkil eden eylemlerdir.

  feministler bunların tamamımını yapmakta.
  2 -3 ... telefoncu ekrem ii
 2. 2.
  Feminizmin hala cinsiyetler arası eşitlik sağlamak için var olduğunu sananlara acıyorum

  (bkz: pkk dhkpc gibi terör örgütlerinin feminist olması)
  4 -1 ... lenova
 3. 3.
  Ataerkilcilik terör suçu sayılmıyor da "feminizm" i sayılacak lan gericilerin pislikler.
  -3 ... yilyaksinemafilmiolsun
 4. 4.
  polise karşı diklenen, ahlaka mugayir hareketlerde bulunan bu gereksizlere hadlerini bildireceğimiz gündür.
  1 -1 ... telefoncu ekrem ii