1. 1.
  Konuya girmeden feminizm ve lgbt karşıtı bir ateist olduğumu belirteyim. Başlığı müslümanlara farkındalık yaratabilmek adına açtım.

  Son anketlere göre türkiye nüfusunun %90'ı müslüman ancak buna rağmen feminizm ve lgbt gibi saçmalıklar bu ülkede nasıl bu kadar desteklenebiliyor anlamak mümkün değil.

  Benim gibi hem ateist olup hem de bu iki kavrama karşıt olanların sayısı epey azdır ancak beni asıl kahreden lgbt ve feminizmi müslüman kesimden de bolca destekleyen olması.

  Feminizm ve lgbt'ye karşı olmak doğal seçilimin olması gerektiği gibi ilerlemesine fayda sağlayacağı gibi müslümanlar için ise bir cihat vazifesidir! Ama gel gör ki ''müslümanım'' diyen insanlar feminizme olması gerektiği gibi karşı çıkmıyor, türbanlı ergenler inandığı dinlerindeki ayetlerden habersiz lgbt'yi destekliyor.

  Bir müslüman neden feminizm karşıtı olmalıdır.

  Kuran'ın nisa 34 numaralı ayetinde şöyle deniyor:

  ''Erkekler, kadınlardan üstündür, çünkü Allah onları bir çok şeylerde kadınlardan üstün etmiştir, çünkü onlar, kadınları, mallarıyla geçindirirler, doyururlar; iyi kadınlar da itaatli olurlar ve Allah, onların hakkını nasıl korumuşsa onlar da, kocaları yanlarında olmasa bile, iffetlerini korurlar''.

  Görüldüğü üzere erkeklerin kadınlardan üstün olduğu apaçık bir şekilde belirtiliyor. Dolayısıyla feminizmi desteklemek kuran ayetine karşı gelmek olacağı için islam mantığına göre feministler ve destekçileri meriçler cennete gidemeyeceklerdir. Bunun lam'ı cim'i yok. Herşey gayet açık. Ayetin yazıldığı dönemle şimdiki dönem arasında sosyo-kültürel farklar vardır o yüzden bu ayet günümüzde geçersizdir gibi taslamanvari argümanlarla gelmeyin kalbinizi kırarım. islamda kuranın evrensel olduğu, her dönem için indirilmiş olduğu ve hükümlerinin kıyamete kadar geçerli olduğu zaten bilinen bir gerçek. Edip yükselci takkeli deistler gibi de ayetteki kelimeleri eğip bükmeyin. herşey gayet net ve açık.

  kaynak: http://kuranmeali.com/Aye...ma.php?sure=4&ayet=34

  Bir müslüman neden lgbt'ye karşı çıkmalıdır:

  Hud süresi:
  77-78. Elçiler Hz. ibrahim'den ayrılıp Sodom'a gelerek Lût'a misafir oldu­lar. Hz. Lût, onların melek olduğunu bilmediği için, kavminin onlara sarkıntılık edebileceğini düşünerek kaygılandı, şehir halkı hemen Lût'un evine doğru akın et­meye başladılar. Peygamber, kavminin babası hükmünde olduğu için, onların kız­larını kendi kızları yerinde kabul edip kavminin onlarla evlenmelerini teklif ede­rek misafirlerini korumaya çalıştı. (bilgi için ayrıca bk. Hicr, 15/51-74)

  79-80. Hz. Lût'un bu teklifi ve direnmesi karşısında kavmi alay ederek onu şehirden çıkarmak istedi. (bk. A'râf, 7/82) Hz. Lût zayıf bir ümitle de olsa tebliğ görevini sonuna kadar sürdürdü ve onları bu çirkin davranıştan vazgeçirmeye ça­lıştı, misafirlerine tacizde bulunup da kendisini rezil etmemelerini rica etti ve bu hususta Allah'tan korkmalarım öğütledi; sözden anlayıp bu taşkınlıkları önleyecek birini aradı. Fakat içlerinde böyle biri yoktu. Hepsi birbirinden edepsiz, şehvetle­rinin kölesi olmuş kimselerdi. Bu sebeple peygamberin nasihatlerini reddettiler. Lût, burada yalnız ve garipti, peygamber olarak görevlendirildiği için aralarında bulunuyordu; ailesi dışında dayanacak bir desteği yoktu, onları da sürgün edip çı­karmak istiyorlardı. (Nemi, 27/56)

  Elçiler Hz. Lût'un iyice bunaldığını görünce kimliklerini açığa vura­rak ona kavmini helak etmek için geldiklerini bildirdiler. Bu arada bir mucize ola­rak yüce Allah elçilere sarkıntılık etmek isteyenlerin gözlerini kör etti (Kamer, 54/37) artık Lût'u da yanındakileri de göremez oldular. Lût'un aile fertleri dışın­da ona inanan kimse bulunmadığı için (Zâriyât, 51/36) melekler Hz. Lût'un, karısı dışındaki aile fertlerini alıp gecenin bir vaktinde şehri terketmesini istediler. Karısı iman etmediğinden o da kâfirlerle birlikte yok olacaktı. Lût ilâhî emir uyarınca geceleyin ailesini alıp şehirden çıktı; tan yerinin ağarması azabın gelmekte oldu­ğunu haber veriyordu. Nitekim güneş doğarken onları korkunç bir gürültü yakala­mış, ardından şiddetli bir depremle şehir alt üst olmuş, üzerlerine taş yağmış, yok olup gitmişlerdir. (Hicr, 15/73-74)

  Lût kavminin başına gelen bu felâketin biçimi ve zamanı farklı âyetlerde ba­zı nüanslarla verilmiştir. Meselâ olay burada, sabahleyin tan yeri ağarırken ülke­nin altının üstüne çevrilerek üzerlerine taş yağdırılması şeklinde anlatılmıştır; Hicr sûresinde ise (73-74) ortalık aydınlanırken onları korkunç bir sesin yakaladığı, ardından da ülkenin altının üstüne çevrilerek üzerlerine taş yağdırıldığı bildirilmiş­tir. Bu âyetleri dikkate alan bazı müfessirler olayın tan yeri ağarırken başlayıp gü­neş doğarken sona erdiğini söylemişlerdir. (bk. Reşîd Rızâ, XII/136) Böylece Lût kavmi inançsızlık ve ahlâksızlığının cezasını çekerek tarih sahnesinden silinip git­miştir. 83. âyetin son cümlesi Lût kavminin yaşadığı inançsızlık ve ahlâksızlığı ya­şayan kimselerin başına bu tür felâketlerin gelebileceğine işaret etmektedir.

  Yorum yapma gereği bile duymuyorum. Kuranda allahın eşcinsel lut kavmine günümüz tabiriyle ulti attığı/super weapon gönderdiği gayet açık. Ben bir ateist olarak böyle bir helak etme olayının gerçek olduğuna inanmıyorum tabi ki ancak müslümansanız, kutsal kitabınız kuran ise bu ayet doğrultusunda lgbt'ye karşı olmalı, lgbt'yi desteklemeniz bu ayete karşı gelmek olacağından islam mantığı çerçevesinde cennete giremeyeceğinizi, cehennemde mangal eti gibi közleneceğinizi bilmelisiniz. inandığınız dini bilin. size ben öğretecek değilim.

  Ateistler/deistler/non-teistler neden feminizme karşı çıkmalı:

  yazı olarak buraya geçirmeye gerek yok. sayfalara sığmayacak bir konunun çok çok ufak bir özeti:

  https://twitter.com/homin...status/878934731081097216

  Ateistler/deistler/non-teistler neden lgbt'ye karşı çıkmalı:

  eşcinsellere karşı olan insanlar genelde sadece gay'lere tepki gösterip asıl tepki gösterilmesi gereken lez'leri gözardı ediyorlar. Daha büyük tepki gösterilmesi gereken kesim kesinlikle lezbiyenlerdir. Çünkü bir kadın, kadın kimliğinden sıyrılıp maskulenleşip kendi cinsine ilgi duyduğu zaman erkeklerin hakkını çalmış oluyor. kadınlar erkekler içindir kadınlar için değildir. dolayısıyla erkeklerin asıl tepki göstermesi gerektiği kesim gayler'den ziyade lez'lerdir. maskulenleşen karıdan dönme erkek fatmalar sizin hakkınızı çalıyorlar ancak siz buna seyirci kalmakla yetiniyorsunuz. ileriki yıllarda feminizm aşırı yükselişe geçtiğinde ve lezler bu desteği arkalarına aldığında, kadınlar dünyadaki her sökterde baş gösterdiğinde ve erkeğe ihtiyaç kalmadığı anlaşılınca kendinize çiftleşecek uygun bir kadın bulmanız samanlıkta iğne aramaktan farksız olacaktır. Uzak bir distopya gibi gelebilir ancak böyle giderse, cinsel seçilim bu denli bozulmaya devam ederse bu dediğimin gerçekleşmemesi için hiçbir sebep bulunmayacaktır. Erkeklerin aksine kadınlarda karşı cinse olan çekilimde soyut kavramlar daha büyük rol oynar. Erkek kadına karşı ne kadar üstün gözükür, kadına ne kadar egemen olursa cinsel olarak o kadar çekici görünür. (buradaki egemenlikten kasıt kesinlikle hanzoluk, maçoluk, barzoluk veya kadınına şiddet uygulamak vs değildir. buradaki üstünlük bir nevi baba figürü olmaktır.) kadın erkeğini adeta tabiri caizse yarı tanrı olarak görmelidir. zaten binlerce yıllık evrim sürecinde kadınların dnasına bu kodlanmıştır. Kendileri ne kadar aksini iddia etseler de erkeklerinin kendilerine üstünlük kurmasından müthiş bir hoşnutluk ve cinsel haz duyarlar. Ancak toplum bu şekilde olmaya devam ederse, kadının daha üstün olduğu topluma aşılanır ve kadınların dnasından gelen bu duyguyu köreltmeye, erkeğin cinsel çekiciliğinde en büyük rolü oynayan kadınına karşı üstün gözükme pozisyonu elinden alınırsa bu cinsel seçilimi büyük bir yıkıma uğratacaktır.

  Bu arada 19 kasım dünya erkekler gününüz kutlu olsun.
  ... kazuo kiriyama