1. 1.
    Olmayan bir namustur. Kölelerin baş kaldırmaya isyan çıkarmaya hakkı yoktur.
    -3 ... sexandsiti