1. 1.
    Bir versus. Bir tarafta ulviyetine toz kondurulmayan tahayyül ve tefekkürün her saniye övülen etkinliği, diğer tarafta şu soğuk havalarda giyilecek bir mavi gocuk.

    Cevap basit: mavi gocuk alır. Felsefe soğuktan korumaz.
    -1 ... lord marcus amoralist primses