1. 1.
    içinde küfür ve hakaret olmaksızın, felaket derecede seviyesiz bir sohbetin, içermesi mutlaka gerekli olan konuları belirleme sorunsalıdır.
    ... monk of monkmountain