1. 1.
    1901'de sevetifünun topluluğunun dağılmasından sonra edebiyat dünyasında bir boşluk oluşmuştu. bazı genç sanatçılar bir edebi topluluk oluşturmak için bir araya geldiler. bu gençler servetifünun dergisi etrafında fecri ati topluluğu adı altında toplandılar. topluluğa ad olarak sunulan ''sina-yı emel'' beğenilmeyerek faik ali'nin teklif ettiği fecriati ismi kabul eddilmiş, faiik ali başkanlığa seçilmiştir.
    fecriati topluluğu türk edebiyatında beyanname yayınlayan ilk topluluktur. sanat anlayışını ''sanat şahsi ve muhteremdir'' görüşüyle açıklarlar. genelde fransız eddebiyatını örnek alan topluluk serveti fünun'a tepki olarak çıkmıştır ve serveti fünuncuları yeteri kadar batı yanlısı olmamakla suçlamışlardır. fakat ironik olarak serveti fünundan öteye gidememişlerdir * sanat anlayışları, dil üslup yönünden servetifünun'a benzemektedir. batı yanlısı topluluğumuz yapıtlarında arapça, farsça sözcüklere bolca yer vererek göz doldurmuşlardır *
    4 ... eleftheria eleftheriou