1. 1.
    Ya teknolojiye ya da dine yönelirsin.

    Kötüdür.
    ... expected1