1. .
    uktecinin notu: nasıl yok
    ukteyi veren: kronik kuzu

    yarar sağlayan, fayda sağlayan anlamına gelir.

    (bkz: yararlı)
    ... ngark