1. 1.
    istanbulun fethinden sonra ele geçen ecnebi kızları güvenli bir şekilde himaye altına alması.
    ... yenecek ve kazanacaksin