1. 1.
    Kökü dışarda olduğu söylenen haber sunucusu

    fatih washington portakalı
    2 -1 ... tenete