1. 1.
    Bir tarihi realite.
    5 ... has kemalist
  2. 2.
    Zaten bir tane cümle var la orada.
    3 ... cavaceylan